PROJEKTOWANE INWESTYCJE

       Gotarda 16 | al. Lotników 15Zobacz

Zmiana organizacji pracy Biura Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Służewiec”

W związku z trwającym stanem epidemii z powodu  koronawirusa w Polsce, w Spółdzielni Mieszkaniowej "Służewiec" utrzymane są zasady mające na celu maksymalne zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom i pracownikom Spółdzielni.

Biuro Zarządu i Pracownicy Administracji wykonują swoje obowiązki, jednak bezpośrednie kontakty mieszkańców i pracowników Spółdzielni zostały ograniczone do minimum. Dyżury konserwatorskie są utrzymane, jednak ich zakres został sprowadzony do dbałości o instalacje i części wspólne. Prace w mieszkaniach nie są prowadzone.

W związku z powyższym rekomendujemy, aby kontaktować się z Administracją wyłącznie telefonicznie lub poprzez e-mail. Tylko w wyjątkowych przypadkach, jak np. konieczność uzyskania niezbędnego zaświadczenia, prosimy o telefoniczne umawianie się na osobisty odbiór ww. dokumentu.

Zawieszone do odwołania zostały zaplanowane wcześniej działania, takie jak okresowe przeglądy instalacji.

Gospodarze budynków zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej i płyny dezynfekujące.  Codziennie dezynfekowane są  poręcze na parterach klatek schodowych, klamki drzwi wejściowych do budynków oraz przyciski domofonów i wind.

Prosimy, aby Państwo śledzili na bieżąco wszystkie komunikaty przekazywane w mediach przez upoważnione organy państwa.

Aktualności
Archiwum


O SŁUŻEWCUSłużewiec - osiedle oraz rejon Warszawy położony na południowo – zachodnim Mokotowie. Najstarsze zapiski dotyczące wsi Służewiec pochodzą z 1378 roku. W listopadzie 1938 roku wieś Służewiec przyłączono do Warszawy. Jedyną pozostałością dawnej świetności po zniszczeniach wojennych jest kapliczka na tyłach ulicy Bokserskiej, wyznaczająca dawniej środek wsi. Po wojnie na terenie Służewca wybudowano kompleks przemysłowy, ale po upadku poprzedniego systemu politycznego przemysł zaczął upadać wszędzie, także na Służewcu. Rejon zaczął się zmieniać w dzielnicę „białych kołnierzyków”. W powyższy pejzaż wpisuje się teren pomiędzy ulicami: Rzymowskiego, Modzelewskiego, Aleją Lotników, Orzycką – zabudowany głównie wieżowcami, z których 24 budynki mieszkalne i 3 pawilony użytkowe stanowią własność członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Służewiec”.


O SPÓŁDZIELNISpółdzielnia Mieszkaniowa „Służewiec”, mająca swoją siedzibę przy ul. Bełdan 2 powstała 16 stycznia 1996 roku, kiedy to została zarejestrowana w KRS jako samodzielny podmiot gospodarczy. Utworzenie jej było konsekwencją podziału SM „Mokotów”. Spółdzielnia położona jest w malowniczej części Mokotowa. Pomimo faktu, iż dominuje u nas zabudowa wysoka, przestrzenie pomiędzy budynkami wypełnia piękna zieleń. Posadzone po wybudowaniu budynków drzewa zdążyły już wyrosnąć wysoko. We wnętrzu osiedla posiadamy alejki spacerowe i place zabaw. Przy wielu budynkach Mieszkańcy pielęgnują ogródki i rabaty kwiatowe. Zabudowa nie jest zwarta, a bliskość dużych zielonych terenów wyścigów konnych daje nam powietrze czystsze niż w innych częściach miasta. Mieszkańcy Spółdzielni mają do dyspozycji doskonały system infrastruktury komunikacji miejskiej: autobusy, bliskość linii tramwajowych i metra. Te atuty czynią nasze osiedle przyjaznym.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

SM Służewiec
ul. Bełdan 2
02-695 Warszawa

PON.08:00 – 18:00
WT. - CZW.08:00 – 16:00
PT.08:00 – 14:00
Sekretariat22 843 68 51
Dział Czynszów (Mieszkania)22 857 58 43
Dział Czynszów (Lokale)22 647 03 37
Dział Członkowsko - Mieszkaniowy22 853 22 13
Administrator22 847 10 01
Dział Techniczny22 647 03 42